Máte nápady a neviete, kde získať zdroje na ich realizáciu?

Máte úspešný projekt a neviete, ako ho realizovať?

Potom ste na  správnej adrese, pretože naša firma ponúka tieto služby:

  • vyhľadávanie vhodných zdrojov pre rôzne typy projektov (investičné, neinvestičné)
  • príprava projektov v rámci programovacieho obdobia 2007-2013ä
  • implementácia úspešných projektov (riadenie projektu, monitoring, finančný mannažment,...)
  • verejné obstarávanie - zákon č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
  • záhradná architektúra
  • určenie spoločenskej hodnoty drevín
  • strategické plánovanie a programovanie (PHSR, stratégie typu Leader)
  • rozvoj vidieka

Partneri, zaujímavé linky

www.nsrr.sk

www.apa.sk

www.land.gov.sk

 

Na stránke sa pracuje......

ertetewrtete

Novinky

18.03.2009 21:12
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať...

Kontakt

Ing. Martina Kukučková Venevská 6
990 01 Veľký Krtíš
+421 915 872 042
+421 47 48 30 864
zarkon@slovanet.sk